Konstrukcja plot z Winylu na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

by evelinjacobson

Projekotwanie sztachety PCV na plot i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych przypadków.

Ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z plastyku na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plotki PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane balustrady plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane ogrodzenia Winylowe na plot i furtkę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements